Sweere Industrie Service
Onderhoud
Onderhoud

Passend onderhoud begint met een onderhoudssysteem waarbij de voorspelbaarheid zo hoog mogelijk ligt.

Dit soort onderhoud leidt tot lagere onderhoudslast met lagere kosten en een hogere voorspelbaarheid van "fouten" die kunnen optreden aan machines.

Voor de gebruiker (de Klant) leidt de keuze voor een goed onderhoudssysteem tot een betrouwbaarder, veiliger en bruikbaardere machinepark.

Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid, de standtijd en de betrouwbaarheid.
(dus de functionaliteit van het machinepark)

Daarnaast verhoogt goed onderhoud de veiligheid en de gezondheid van het machinepark en daarmee indirect de gebruiker.

Goed onderhoud verlaagt de gebruikerslasten van de machine, omdat voorspelbaar onderhoud ervoor zorgt dat ook de inzet van middelen te plannen is.
Een geplande stilstand is goedkoper dan een onverwachte stilstand.