Sweere Industrie Service

Predictief onderhoud / preventief onderhoud
Dit is het uitvoeren van onderhoudsinterventies na een controle waar gekeken wordt of het nodig is om bepaald onderhoud uit te voeren of niet.
Periodiek en predictief onderhoud vormen samen preventief onderhoud. 

Periodiek onderhoud
Dit is het uitvoeren van bepaalde onderhoudstaken, bijvoorbeeld het vervangen van een filter, met een vaste frequentie of na een bepaalde aantal draaiuren. 

Reactief of storingsonderhoud
Dit is het herstellen van storingen. Technische problemen worden opgelost waardor de machine opnieuw correct functioneert.

Proactief onderhoud
Dit is het geheel van verbeteracties om bepaalde storingen definitief te voorkomen.
Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in het ontwerp, keuze van ander materiaal en componenten, etc.

Predictief onderhoud
Wat wordt uitgevoerd VOORDAT het probleem zich zal gaan voordoen. Hiervoor is een goede monitoring en extrapolatie nodig van alle kritieke systemen en onderdelen. 

Monitoring
Monitoren van het machinepark is met uitstek de manier om in kaart te brengen in welke staat de machine verkeert.
Veel problemen, zoals smeerproblemen, uitlijnfouten, lager problemen of onbalans, kunnen vroegtijdig worden ontdekt dmv trillingsmetingen, olieanalyses en lagerspelingsmetingen. 


Passend onderhoud begint met een onderhoudssysteem waarbij de voorspelbaarheid zo hoog mogelijk ligt.

Dit soort onderhoud leidt tot lagere onderhoudslast met lagere kosten en een hogere voorspelbaarheid van "fouten" die kunnen optreden aan machines.

Voor de gebruiker (de Klant) leidt de keuze voor een goed onderhoudssysteem tot een betrouwbaarder, veiliger en bruikbaardere machinepark.

Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid, de standtijd en de betrouwbaarheid.
(dus de functionaliteit van het machinepark)

Daarnaast verhoogt goed onderhoud de veiligheid en de gezondheid van het machinepark en daarmee indirect de gebruiker.

Goed onderhoud verlaagt de gebruikerslasten van de machine, omdat voorspelbaar onderhoud ervoor zorgt dat ook de inzet van middelen te plannen is.
Een geplande stilstand is goedkoper dan een onverwachte stilstand.